•  BTC: 556.75950618  ETH: 4123.55812974  LTC: 1217.05067715  NXT: 500.20588397  ISC: 3685.9  USDT: 2305821.3618627  xEUR: 33552.59906211  USD: 573546.72916888  EUR: 275253.99637194  RUB: 7714811.26454927
 • Giá cuối cùng
  0.00000002 LTC
  0.00000147 $
 • Thay đổi 24 giờ
  100 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000002 LTC
  0.00000147 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000001 LTC
  0.00000074 $
 • Khối lượng 24 giờ
  10 566 336 NCP
  11 đơn hàng đã đóng

NCP / LTC

24 giờ: 100 %   KL: 10 566 336 NCP

Newton Exchange

NCP / LTC

Newton Exchange

NCP / LTC

Độ sâu của Thị trường

NCP / LTC