•  BTC: 3030.36198862  ETH: 4755.753719  LTC: 3303.04712294  NXT: 208.59933622  ISC: 554.8000541  USDT: 1980741.4996411  xEUR: 29617.05026438  USD: 470550.75524721  EUR: 172865.17408967  RUB: 7897625.72441554
 • Giá cuối cùng
  0.02710002 ISC
  0.00000000 $
 • Thay đổi 24 giờ
  281.6898 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03688872 ISC
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00710001 ISC
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  11 002 YTN
  3 đơn hàng đã đóng

YTN / ISC

24 giờ: 281.6898 %   KL: 11 002 YTN

Yenten Exchange

YTN / ISC

Yenten Exchange

YTN / ISC

Độ sâu của Thị trường

YTN / ISC