•  BTC: 443.98177825  ETH: 3966.55848832  LTC: 1202.55587386  NXT: 5202.23334788  ISC: 0  USDT: 2076821.3362416  xEUR: 32502.14822809  USD: 431917.24765352  EUR: 274193.85986216  RUB: 7604994.50638846
 • Giá cuối cùng
  0.00000679 ETH
  0.00130565 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -15.8612 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000081 ETH
  0.00155755 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000067 ETH
  0.00128834 $
 • Khối lượng 24 giờ
  19 659 335 SNTVT
  734 đơn hàng đã đóng

SNTVT / ETH

24 giờ: -15.8612 %   KL: 19 659 335 SNTVT

Sentivate Exchange

SNTVT / ETH

Sentivate Exchange

SNTVT / ETH

Độ sâu của Thị trường

SNTVT / ETH