•  BTC: 1478.23603234  ETH: 6138.7483808  LTC: 1203.09459692  NXT: 660.99974308  ISC: 0  USDT: 1846745.4072327  xEUR: 43653.24552617  USD: 583085.57085611  EUR: 277050.24171169  RUB: 7587347.0135093
 • Giá cuối cùng
  0.00120002 BTC
  10.84218070 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 ZEN
  0 đơn hàng đã đóng

ZEN / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 0 ZEN

Horizen Exchange

ZEN / BTC

Horizen Exchange

ZEN / BTC