•  BTC: 452.84873677  ETH: 8994.10726645  LTC: 1090.2621815  NXT: 15048.808454  ISC: 0  USDT: 1460125.2604973  xEUR: 42685.67930755  USD: 566601.97318189  EUR: 280478.29095693  RUB: 7337531.77378006
 • Giá cuối cùng
  0.00000006 BTC
  0.00063300 $
 • Thay đổi 24 giờ
  20 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000006 BTC
  0.00063300 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000004 BTC
  0.00042200 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 531 200 VEY
  33 đơn hàng đã đóng

VEY / BTC

24 giờ: 20 %   KL: 1 531 200 VEY

Vey Exchange

VEY / BTC

Vey Exchange

VEY / BTC

Độ sâu của Thị trường

VEY / BTC