•  BTC: 305.12999555  ETH: 2857.73507756  LTC: 620.97541463  NXT: 13024.90443761  ISC: 1877.4875  USDT: 436548.58759853  xEUR: 1155.15915183  USD: 377634.777432  EUR: 55074.43716014  RUB: 5558.59327571
 • Giá cuối cùng
  0.00000169 BTC
  0.01839903 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -5.0561 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000178 BTC
  0.01937886 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000168 BTC
  0.01829016 $
 • Khối lượng 24 giờ
  22 123 NXT
  14 đơn hàng đã đóng

NXT / BTC

24 giờ: -5.0561 %   KL: 22 123 NXT

Nxt Exchange

NXT / BTC

Nxt Exchange

NXT / BTC

Độ sâu của Thị trường

NXT / BTC