•  BTC: 568.22347505  ETH: 7380.769182  LTC: 1342.0705977  NXT: 5330.33801881  ISC: 2.54745045  USDT: 2217025.5475941  xEUR: 40252.48811988  USD: 538152.15853174  EUR: 279918.58787462  RUB: 7696986.55657704
 • Giá cuối cùng
  0.00000406 BTC
  0.04300758 $
 • Thay đổi 24 giờ
  4.1025 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000408 BTC
  0.04321944 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000376 BTC
  0.03982968 $
 • Khối lượng 24 giờ
  11 038 101 IGNIS
  999 đơn hàng đã đóng

IGNIS / BTC

24 giờ: 4.1025 %   KL: 11 038 101 IGNIS

IGNIS Exchange

IGNIS / BTC

IGNIS Exchange

IGNIS / BTC

Độ sâu của Thị trường

IGNIS / BTC