•  BTC: 3351.5999371  ETH: 3158.75744322  LTC: 1161.39747591  USDT: 1273248.9971493  USD: 535317.8273513  EUR: 174305.6807169  RUB: 6419447.7710787  NXT: 764.8275945  ISC: 115.92768
 • Giá cuối cùng
  0.00000086 BTC
  0.00481084 $
 • Thay đổi 24 giờ
  34.375 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000086 BTC
  0.00481084 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000063 BTC
  0.00352422 $
 • Khối lượng 24 giờ
  4 833 HLIX
  9 đơn hàng đã đóng

HLIX / BTC

24 giờ: 34.375 %   KL: 4 833 HLIX

Helix Exchange

HLIX / BTC

Helix Exchange

HLIX / BTC

Độ sâu của Thị trường

HLIX / BTC