•  BTC: 345.27110771  ETH: 5925.3842396  LTC: 1272.52016409  NXT: 179.16282191  ISC: 0  USDT: 2242807.1014867  xEUR: 44036.3369776  USD: 581628.33614529  EUR: 276262.98638707  RUB: 7792629.12257631
 • Giá cuối cùng
  0.00000028 BTC
  0.00257348 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -9.6774 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000031 BTC
  0.00284921 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000028 BTC
  0.00257348 $
 • Khối lượng 24 giờ
  296 HLIX
  2 đơn hàng đã đóng

HLIX / BTC

24 giờ: -9.6774 %   KL: 296 HLIX

Helix Exchange

HLIX / BTC

Helix Exchange

HLIX / BTC

Độ sâu của Thị trường

HLIX / BTC