•  BTC: 568.54718135  ETH: 7387.6706682  LTC: 1340.81261132  NXT: 5330.33801881  ISC: 2.54745045  USDT: 2217131.3920504  xEUR: 40253.99387909  USD: 538287.59470844  EUR: 280017.79162655  RUB: 7689518.44409605
 • Giá cuối cùng
  0.0001153 BTC
  1.22137290 $
 • Thay đổi 24 giờ
  15.2769 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0001171 BTC
  1.24044030 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00010002 BTC
  1.05951186 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 077 EUM
  17 đơn hàng đã đóng

EUM / BTC

24 giờ: 15.2769 %   KL: 2 077 EUM

Elitium Exchange

EUM / BTC

Elitium Exchange

EUM / BTC