•  BTC: 2000.90031496  ETH: 6302.92856969  LTC: 1763.6034178  NXT: 560.03826714  ISC: 0  USDT: 2495924.2861896  xEUR: 43458.93998127  USD: 483424.35232188  EUR: 275149.26440612  RUB: 6855240.83569435
 • Giá cuối cùng
  0.02962072 BTC
  269.07462048 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.0361 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.029839 BTC
  271.05747600 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.02902526 BTC
  263.66546184 $
 • Khối lượng 24 giờ
  11 896 ETH
  2443 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: -0.0361 %   KL: 11 896 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC