•  BTC: 2124.21824749  ETH: 4069.84217541  LTC: 1481.25035496  USDT: 1024081.2772116  USD: 428384.17419044  EUR: 134103.66874274  RUB: 6707962.2888172  NXT: 2466.88627822  ISC: 42.91319506
On the occasion of the 2nd birth Anniversary STEX presents special gift to you - 0% TRADING FEE from 25th to 26th April
 • Giá cuối cùng
  0.03006444 BTC
  163.06952256 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.9082 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.03139919 BTC
  170.30920656 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0295 BTC
  160.00800000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  20 209 ETH
  5116 đơn hàng đã đóng

ETH / BTC

24 giờ: -0.9082 %   KL: 20 209 ETH

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Ethereum Exchange

ETH / BTC

Độ sâu của Thị trường

ETH / BTC