•  BTC: 2518.35542275  ETH: 6974.62395157  LTC: 3899.0811479  NXT: 128.92103011  ISC: 6367.77075307  USDT: 2189738.681221  xEUR: 29313.07934978  USD: 487372.46700087  EUR: 234822.19963537  RUB: 6705781.33541986
 • Giá cuối cùng
  0.00000128 BTC
  0.01021056 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.7874 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000139 BTC
  0.01108803 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000127 BTC
  0.01013079 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 831 EGEM
  29 đơn hàng đã đóng

EGEM / BTC

24 giờ: 0.7874 %   KL: 3 831 EGEM

EtherGem Exchange

EGEM / BTC

EtherGem Exchange

EGEM / BTC

Độ sâu của Thị trường

EGEM / BTC