•  BTC: 485.276599  ETH: 4464.12809349  LTC: 1190.09060622  NXT: 971.05184192  ISC: 4709.33366539  USDT: 1081247.7758131  xEUR: 33025.87540916  USD: 558440.86947439  EUR: 269816.04006232  RUB: 7751117.50841897
 • Giá cuối cùng
  0.00004249 BTC
  0.43662384 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.6081 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00004338 BTC
  0.44576941 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00004218 BTC
  0.43343831 $
 • Khối lượng 24 giờ
  36 610 BBR
  344 đơn hàng đã đóng

BBR / BTC

24 giờ: -0.6081 %   KL: 36 610 BBR

BoolBerry Exchange

BBR / BTC

BoolBerry Exchange

BBR / BTC

Độ sâu của Thị trường

BBR / BTC