•  BTC: 1416.02901548  ETH: 6843.78334423  LTC: 1579.18504238  NXT: 3161.58754963  ISC: 508.09224374  USDT: 2525560.6463183  xEUR: 43065.66063197  USD: 504862.23845379  EUR: 277687.22560173  RUB: 6514219.23405749
 • Giá cuối cùng
  0.00006226 BTC
  0.57715020 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -4.3184 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00006846 BTC
  0.63462420 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00006174 BTC
  0.57232980 $
 • Khối lượng 24 giờ
  16 292 BBR
  306 đơn hàng đã đóng

BBR / BTC

24 giờ: -4.3184 %   KL: 16 292 BBR

BoolBerry Exchange

BBR / BTC

BoolBerry Exchange

BBR / BTC

Độ sâu của Thị trường

BBR / BTC