•  BTC: 584.35453195  ETH: 9363.76426045  LTC: 1638.68479966  NXT: 942.06317535  ISC: 41.53731663  USDT: 2020680.2052274  xEUR: 22557.5498264  USD: 562723.37893178  EUR: 279342.22779687  RUB: 7682984.32315876
 • Giá cuối cùng
  0.00000041 BTC
  0.00398028 $
 • Thay đổi 24 giờ
  20.5882 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000041 BTC
  0.00398028 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000034 BTC
  0.00330072 $
 • Khối lượng 24 giờ
  8 903 ATCC
  5 đơn hàng đã đóng

ATCC / BTC

24 giờ: 20.5882 %   KL: 8 903 ATCC

ATCCOIN Exchange

ATCC / BTC

ATCCOIN Exchange

ATCC / BTC

Độ sâu của Thị trường

ATCC / BTC