•  BTC: 2933.67324625  ETH: 5207.5597705  LTC: 3469.1678785  NXT: 1794.50695544  ISC: 993.12886099  USDT: 2084990.8260242  xEUR: 29587.42629538  USD: 403935.02392683  EUR: 176873.60153404  RUB: 7919988.48631794
 • Giá cuối cùng
  0.00001027 BTC
  0.07856550 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.3879 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00001068 BTC
  0.08170200 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000996 BTC
  0.07619400 $
 • Khối lượng 24 giờ
  3 454 024 ARDR
  779 đơn hàng đã đóng

ARDR / BTC

24 giờ: -0.3879 %   KL: 3 454 024 ARDR

ARDOR Exchange

ARDR / BTC

ARDOR Exchange

ARDR / BTC

Độ sâu của Thị trường

ARDR / BTC