•  BTC: 546.1434548  ETH: 9890.32622715  LTC: 1319.64658551  NXT: 19860.01022651  ISC: 0  USDT: 1936492.3567665  xEUR: 44721.76991634  USD: 567708.94936594  EUR: 279453.67577138  RUB: 7707241.94364948
 • Giá cuối cùng
  0.00000613 BTC
  0.06091994 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.6568 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000625 BTC
  0.06211250 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000603 BTC
  0.05992614 $
 • Khối lượng 24 giờ
  5 445 778 ARDR
  760 đơn hàng đã đóng

ARDR / BTC

24 giờ: 0.6568 %   KL: 5 445 778 ARDR

ARDOR Exchange

ARDR / BTC

ARDOR Exchange

ARDR / BTC

Độ sâu của Thị trường

ARDR / BTC