•  BTC: 537.8079122  ETH: 9395.72627208  LTC: 1188.39883216  NXT: 19884.86911153  ISC: 0  USDT: 1794363.5801833  xEUR: 44059.03347967  USD: 563128.91555549  EUR: 279966.69228093  RUB: 7607019.05615709
 • Giá cuối cùng
  0.00000002 BTC
  0.00019400 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000002 BTC
  0.00019400 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000002 BTC
  0.00019400 $
 • Khối lượng 24 giờ
  680 ARA
  2 đơn hàng đã đóng

ARA / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 680 ARA

Aura Exchange

ARA / BTC

Aura Exchange

ARA / BTC

Độ sâu của Thị trường

ARA / BTC