•  BTC: 2968.82934083  ETH: 6781.98408385  LTC: 4019.80315324  NXT: 121.43602405  ISC: 0  USDT: 2283771.8502056  xEUR: 29015.50639368  USD: 514197.53255847  EUR: 233724.43216336  RUB: 7715947.0933481
 • Giá cuối cùng
  0.0000004 BTC
  0.00346640 $
 • Thay đổi 24 giờ
  8.1081 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000056 BTC
  0.00485296 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000037 BTC
  0.00320642 $
 • Khối lượng 24 giờ
  66 973 AKA
  59 đơn hàng đã đóng

AKA / BTC

24 giờ: 8.1081 %   KL: 66 973 AKA

Akroma Exchange

AKA / BTC

Akroma Exchange

AKA / BTC

Độ sâu của Thị trường

AKA / BTC