Hỗ trợ Kỹ thuật

Bạn dự định liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Trước khi mở ra một cuộc hội thoại với Đại diện hỗ trợ, hãy đảm bảo vấn đề chưa được nêu trong mục Câu hỏi thường gặp của chúng tôi và bạn chưa tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình. Đây không phải là hộp trò chuyện mà chỉ là mục Hỗ trợ kỹ thuật. Vui lòng không tạo các cuộc hội thoại mới về cùng một vấn đề. Chúng tôi khuyến khích bạn nên cung cấp thông tin rõ ràng về vấn đề của mình trong thông điệp của bạn cho Đại diện - loại tiền, TxID, ví địa chỉ, số đơn hàng, v.v.

Hỗ trợ Kỹ thuật