STEX niêm yết

STEX niêm yết

Thời gian ước tính để thêm coin của bạn là 2-7 ngày. Nếu bạn đồng ý với những điều khoản này, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới.

LƯU Ý: Bạn phải thực hiện khối lượng giao dịch ít nhất là 1.000$ mỗi ngày, nếu không cặp giao dịch sẽ bị loại khỏi danh sách.