•  BTC: 3,250.2974  ETH: 4,842.1650  LTC: 1,549.0092  USDT: 1,257,703.9181  USD: 492,962.0360  EUR: 157,770.4818  RUB: 6,378,660.0466  NXT: 604.8873  ISC: 69,277.0314
On the occasion of the 2nd birth Anniversary STEX presents special gift to you - 0% TRADING FEE from 25th to 26th April
 • Giá cuối cùng
  0.00002147 USDT
  0.00002131 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.0465 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000216 USDT
  0.00002144 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00002147 USDT
  0.00002131 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 168 027 B2N
  7 đơn hàng đã đóng

B2N / USDT

24 giờ: -0.0465 %   KL: 1 168 027 B2N

Bitcoin2network Exchange

B2N / USDT

Bitcoin2network Exchange

B2N / USDT