•  BTC: 920.5822  ETH: 4,030.2831  LTC: 1,147.2835  NXT: 1,714.0744  ISC: 0.0000  USDT: 1,978,619.1021  xEUR: 33,779.0473  USD: 554,375.0099  EUR: 267,992.7722  RUB: 7,636,400.9944
 • Giá cuối cùng
  0.00002412 USDT
  0.00002407 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -34.8108 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00016746 USDT
  0.00016715 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00002412 USDT
  0.00002407 $
 • Khối lượng 24 giờ
  199 425 B2N
  140 đơn hàng đã đóng

B2N / USDT

24 giờ: -34.8108 %   KL: 199 425 B2N

Bitcoin2network Exchange

B2N / USDT

Bitcoin2network Exchange

B2N / USDT