•  BTC: 575.1482  ETH: 9,202.0986  LTC: 1,559.3627  NXT: 899.5559  ISC: 41.5373  USDT: 2,137,706.2781  xEUR: 37,063.6799  USD: 563,541.0464  EUR: 276,691.3550  RUB: 7,741,716.4190
 • Giá cuối cùng
  0.00000255 NXT
  0.00000006 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -5.5555 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000027 NXT
  0.00000006 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000255 NXT
  0.00000006 $
 • Khối lượng 24 giờ
  154 419 576 SHND
  21 đơn hàng đã đóng

SHND / NXT

24 giờ: -5.5555 %   KL: 154 419 576 SHND

Stronghands Exchange

SHND / NXT

Stronghands Exchange

SHND / NXT