•  BTC: 1,757.7164  ETH: 5,814.0508  LTC: 1,446.4840  NXT: 2,026.2271  ISC: 3,155.1174  USDT: 2,554,213.5643  xEUR: 44,695.7048  USD: 570,276.5960  EUR: 276,262.0438  RUB: 7,794,388.9751
 • Giá cuối cùng
  0 NXT
  0 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 NXT
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 NXT
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 LNK
  0 đơn hàng đã đóng

LNK / NXT

24 giờ: 0 %   KL: 0 LNK

LINKBUILD Exchange

LNK / NXT

LINKBUILD Exchange

LNK / NXT