•  BTC: 569.2718  ETH: 4,085.5443  LTC: 1,219.0998  NXT: 492.1209  ISC: 0.0000  USDT: 2,294,827.2006  xEUR: 32,417.1453  USD: 568,415.4942  EUR: 274,224.8458  RUB: 7,623,895.6356
This trade pair will be delisted 21.08.2019
 • Giá cuối cùng
  0.00000001 ETH
  0.00000184 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 ETH
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 ETH
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 ZEUS
  0 đơn hàng đã đóng

ZEUS / ETH

24 giờ: 0 %   KL: 0 ZEUS

ZeusNetwork Exchange

ZEUS / ETH

ZeusNetwork Exchange

ZEUS / ETH