•  BTC: 583.7671  ETH: 3,673.3755  LTC: 1,209.2378  NXT: 1,473.1290  ISC: 0.0000  USDT: 2,114,022.0316  xEUR: 32,798.0120  USD: 409,563.2461  EUR: 273,800.8442  RUB: 7,686,458.8330
 • Giá cuối cùng
  0.00000713 ETH
  0.00138058 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -9.5177 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000788 ETH
  0.00152580 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000067 ETH
  0.00129732 $
 • Khối lượng 24 giờ
  19 189 018 SNTVT
  736 đơn hàng đã đóng

SNTVT / ETH

24 giờ: -9.5177 %   KL: 19 189 018 SNTVT

Sentivate Exchange

SNTVT / ETH

Sentivate Exchange

SNTVT / ETH