•  BTC: 1,313.9865  ETH: 6,120.8712  LTC: 1,230.5346  NXT: 6.8139  ISC: 0.0000  USDT: 1,719,547.7937  xEUR: 43,965.1277  USD: 582,611.3400  EUR: 277,861.7573  RUB: 7,729,443.1179
 • Giá cuối cùng
  0.00000682 ETH
  0.00185025 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.4379 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000731 ETH
  0.00198319 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000651 ETH
  0.00176615 $
 • Khối lượng 24 giờ
  22 654 779 SNTVT
  774 đơn hàng đã đóng

SNTVT / ETH

24 giờ: -0.4379 %   KL: 22 654 779 SNTVT

Sentivate Exchange

SNTVT / ETH

Sentivate Exchange

SNTVT / ETH