•  BTC: 640.7458  ETH: 7,824.7058  LTC: 1,648.8052  NXT: 6,713.7904  ISC: 2.5475  USDT: 1,953,700.8453  xEUR: 42,233.9825  USD: 444,157.6845  EUR: 277,093.0349  RUB: 7,697,027.4735
 • Giá cuối cùng
  0.00000002 ETH
  0.00000464 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000004 ETH
  0.00000928 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000002 ETH
  0.00000464 $
 • Khối lượng 24 giờ
  309 974 737 DCTO
  189 đơn hàng đã đóng

DCTO / ETH

24 giờ: 0 %   KL: 309 974 737 DCTO

Decentralized Crypto Token Exchange

DCTO / ETH

Decentralized Crypto Token Exchange

DCTO / ETH