•  BTC: 569.2718  ETH: 4,085.5443  LTC: 1,219.0998  NXT: 492.1209  ISC: 0.0000  USDT: 2,294,827.2006  xEUR: 32,417.1453  USD: 568,415.4942  EUR: 274,224.8458  RUB: 7,623,895.6356
 • Giá cuối cùng
  0.00000004 ETH
  0.00000736 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -20 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000006 ETH
  0.00001103 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000004 ETH
  0.00000736 $
 • Khối lượng 24 giờ
  7 011 686 DCTO
  23 đơn hàng đã đóng

DCTO / ETH

24 giờ: -20 %   KL: 7 011 686 DCTO

Decentralized Crypto Token Exchange

DCTO / ETH

Decentralized Crypto Token Exchange

DCTO / ETH