•  BTC: 1,307.5707  ETH: 6,121.4719  LTC: 1,229.1074  NXT: 6.8151  ISC: 0.0000  USDT: 1,717,899.4154  xEUR: 43,862.1473  USD: 582,492.6406  EUR: 277,873.9556  RUB: 7,729,348.7458
 • Giá cuối cùng
  0.00000402 ETH
  0.00109412 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.2493 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000498 ETH
  0.00135540 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000401 ETH
  0.00109139 $
 • Khối lượng 24 giờ
  10 095 DCTO
  6 đơn hàng đã đóng

DCTO / ETH

24 giờ: 0.2493 %   KL: 10 095 DCTO

Decentralized Crypto Token Exchange

DCTO / ETH

Decentralized Crypto Token Exchange

DCTO / ETH