•  BTC: 2,930.8944  ETH: 5,157.3950  LTC: 3,509.1678  NXT: 3,017.6408  ISC: 943.2289  USDT: 2,192,439.5545  xEUR: 28,718.5476  USD: 349,876.1565  EUR: 182,414.7183  RUB: 7,877,089.8230
 • Giá cuối cùng
  0.00000002 ETH
  0.00000478 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000002 ETH
  0.00000478 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000002 ETH
  0.00000478 $
 • Khối lượng 24 giờ
  4 247 CMIT
  3 đơn hàng đã đóng

CMIT / ETH

24 giờ: 0 %   KL: 4 247 CMIT

CMITCOIN Exchange

CMIT / ETH

CMITCOIN Exchange

CMIT / ETH