•  BTC: 485.0567  ETH: 4,189.1407  LTC: 1,211.9625  NXT: 107.3874  ISC: 0.0000  USDT: 1,549,312.5111  xEUR: 42,213.6242  USD: 554,632.0851  EUR: 181,686.4287  RUB: 4,974,093.4184
 • Giá cuối cùng
  0.00000094 ETH
  0.00018180 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000094 ETH
  0.00018180 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000092 ETH
  0.00017793 $
 • Khối lượng 24 giờ
  840 262 BTCZ
  32 đơn hàng đã đóng

BTCZ / ETH

24 giờ: 0 %   KL: 840 262 BTCZ

BitcoinZ Exchange

BTCZ / ETH

BitcoinZ Exchange

BTCZ / ETH