•  BTC: 327.7757  ETH: 2,708.9129  LTC: 1,053.9343  NXT: 6,077.3894  ISC: 1,877.4875  USDT: 383,502.1997  xEUR: 3,486.3332  USD: 524,932.2296  EUR: 3.2160  RUB: 5,558.5933
 • Giá cuối cùng
  0.00002053 ETH
  0.00411897 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -2.7014 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000211 ETH
  0.00423334 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00002051 ETH
  0.00411496 $
 • Khối lượng 24 giờ
  4 461 AIB
  16 đơn hàng đã đóng

AIB / ETH

24 giờ: -2.7014 %   KL: 4 461 AIB

Advanced Integrated Blockchains Exchange

AIB / ETH

Advanced Integrated Blockchains Exchange

AIB / ETH