•  BTC: 264.3302  ETH: 3,071.9626  LTC: 37.1157  NXT: 13,904.7909  ISC: 0.0000  USDT: 464,458.6293  xEUR: 301.0301  USD: 181,190.4079  EUR: 144,020.7952  RUB: 88,074.7106
 • Giá cuối cùng
  0.00046999 BTC
  5.00767765 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.0063 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00047002 BTC
  5.00799730 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00046999 BTC
  5.00767765 $
 • Khối lượng 24 giờ
  15 ZEN
  4 đơn hàng đã đóng

ZEN / BTC

24 giờ: -0.0063 %   KL: 15 ZEN

Horizen Exchange

ZEN / BTC

Horizen Exchange

ZEN / BTC