•  BTC: 2,229.3295  ETH: 2,690.9390  LTC: 3,172.5050  NXT: 520.5627  ISC: 3,992.0004  USDT: 1,502,855.9967  xEUR: 11,612.7888  USD: 427,365.9076  EUR: 149,800.6859  RUB: 6,299,522.2529
AZ FundChain IEO is LIVE! Buy tokens with BTC bit.ly/2WH6yWl
 • Giá cuối cùng
  0.00142001 BTC
  11.27345939 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.6986 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00166554 BTC
  13.22272206 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00142 BTC
  11.27338000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 ZEN
  9 đơn hàng đã đóng

ZEN / BTC

24 giờ: -0.6986 %   KL: 1 ZEN

Horizen Exchange

ZEN / BTC

Horizen Exchange

ZEN / BTC