•  BTC: 446.8362  ETH: 8,972.6576  LTC: 1,884.5352  NXT: 14,963.7519  ISC: 0.0000  USDT: 1,056,561.2217  xEUR: 41,614.4175  USD: 580,370.6382  EUR: 280,753.2280  RUB: 7,582,356.9916
 • Giá cuối cùng
  0.0003801 BTC
  4.04578440 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0003801 BTC
  4.04578440 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0003801 BTC
  4.04578440 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 ZEN
  1 đơn hàng đã đóng

ZEN / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 0 ZEN

Horizen Exchange

ZEN / BTC

Horizen Exchange

ZEN / BTC