•  BTC: 3,088.7724  ETH: 5,579.6305  LTC: 2,696.3307  NXT: 3,639.9900  ISC: 0.0000  USDT: 2,203,732.1215  xEUR: 27,910.8806  USD: 307,306.9994  EUR: 204,665.2125  RUB: 7,740,309.4925
 • Giá cuối cùng
  0.00001089 BTC
  0.08461530 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -7.6335 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00001218 BTC
  0.09463860 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00001068 BTC
  0.08298360 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 237 883 ZEL
  596 đơn hàng đã đóng

ZEL / BTC

24 giờ: -7.6335 %   KL: 1 237 883 ZEL

Zelcash Exchange

ZEL / BTC

Zelcash Exchange

ZEL / BTC