•  BTC: 2,903.9601  ETH: 6,710.8667  LTC: 3,089.9564  NXT: 285.2400  ISC: 0.0000  USDT: 2,209,433.5085  xEUR: 28,415.7160  USD: 436,721.3896  EUR: 227,929.1344  RUB: 7,437,693.6240
 • Giá cuối cùng
  0 BTC
  0 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 XUN
  0 đơn hàng đã đóng

XUN / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 0 XUN

UltraNote Exchange

XUN / BTC

UltraNote Exchange

XUN / BTC