•  BTC: 3,090.2421  ETH: 5,589.1586  LTC: 2,679.2248  NXT: 3,639.9900  ISC: 0.0000  USDT: 2,200,642.1273  xEUR: 27,903.0536  USD: 307,162.4648  EUR: 204,499.8621  RUB: 7,743,636.9972
 • Giá cuối cùng
  0.00000033 BTC
  0.00256410 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000033 BTC
  0.00256410 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000032 BTC
  0.00248640 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 253 VIC
  6 đơn hàng đã đóng

VIC / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 1 253 VIC

Victorium Exchange

VIC / BTC

Victorium Exchange

VIC / BTC