•  BTC: 1,493.1181  ETH: 6,004.3527  LTC: 1,611.0155  NXT: 504.2960  ISC: 0.0000  USDT: 2,560,237.0685  xEUR: 42,209.7754  USD: 562,126.4605  EUR: 280,571.3392  RUB: 7,488,647.6464
 • Giá cuối cùng
  0.00000005 BTC
  0.00045915 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000005 BTC
  0.00045915 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000005 BTC
  0.00045915 $
 • Khối lượng 24 giờ
  586 398 VEY
  5 đơn hàng đã đóng

VEY / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 586 398 VEY

Vey Exchange

VEY / BTC

Vey Exchange

VEY / BTC