•  BTC: 627.7170  ETH: 6,767.1215  LTC: 1,346.2357  NXT: 458.2847  ISC: 63.8720  USDT: 2,268,776.4130  xEUR: 36,250.3642  USD: 498,613.2861  EUR: 276,904.2424  RUB: 7,960,532.1930
 • Giá cuối cùng
  0.00000085 BTC
  0.00855525 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0 BTC
  0.00000000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  0 VDL
  0 đơn hàng đã đóng

VDL / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 0 VDL

Vidulum Exchange

VDL / BTC

Vidulum Exchange

VDL / BTC