•  BTC: 583.7671  ETH: 3,673.3755  LTC: 1,209.2378  NXT: 1,473.1290  ISC: 0.0000  USDT: 2,114,022.0316  xEUR: 32,798.0120  USD: 409,563.2461  EUR: 273,800.8442  RUB: 7,686,458.8330
 • Giá cuối cùng
  0.00000003 BTC
  0.00030485 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000004 BTC
  0.00040646 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000003 BTC
  0.00030485 $
 • Khối lượng 24 giờ
  213 156 UPX
  26 đơn hàng đã đóng

UPX / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 213 156 UPX

uPlexa Exchange

UPX / BTC

uPlexa Exchange

UPX / BTC