•  BTC: 584.4784  ETH: 5,978.8647  LTC: 1,351.2815  NXT: 245.2077  ISC: 0.0000  USDT: 2,577,218.7723  xEUR: 43,116.5795  USD: 578,756.7368  EUR: 279,270.9768  RUB: 7,631,259.6289
 • Giá cuối cùng
  0.00000069 BTC
  0.00639147 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000078 BTC
  0.00722514 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000069 BTC
  0.00639147 $
 • Khối lượng 24 giờ
  2 034 STAK
  5 đơn hàng đã đóng

STAK / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 2 034 STAK

Straks Exchange

STAK / BTC

Straks Exchange

STAK / BTC