•  BTC: 3,179.7526  LTC: 1,307.6489  USD: 238,668.3887  NXT: 4,038.1746  EUR: 96,223.2768  USDT: 972,319.7327  ETH: 1,802.3121  ISC: 17,750.3787  RUB: 4,703,404.2426
 • Giá cuối cùng
  0.00000298 BTC
  0.01184159 $
 • Thay đổi 24 giờ
  1.0169 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000298 BTC
  0.01184159 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000295 BTC
  0.01172238 $
 • Khối lượng 24 giờ
  4 446 STAK
  30 đơn hàng đã đóng

STAK / BTC

24 giờ: 1.0169 %   KL: 4 446 STAK

Straks Exchange

STAK / BTC

Straks Exchange

STAK / BTC