•  BTC: 821.7519  ETH: 8,803.7609  LTC: 1,198.7601  NXT: 14,460.4164  ISC: 5.0000  USDT: 2,387,786.4839  xEUR: 34,616.8484  USD: 575,838.0579  EUR: 280,921.8206  RUB: 7,809,190.5818
 • Giá cuối cùng
  0.00001003 BTC
  0.10711037 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.496 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.000012 BTC
  0.12814800 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00001 BTC
  0.10679000 $
 • Khối lượng 24 giờ
  11 887 SEM
  40 đơn hàng đã đóng

SEM / BTC

24 giờ: -0.496 %   KL: 11 887 SEM

Semux Exchange

SEM / BTC

Semux Exchange

SEM / BTC