•  BTC: 444.0844  ETH: 3,783.9127  LTC: 1,010.9847  NXT: 1,456.1139  ISC: 0.0000  USDT: 1,904,063.7675  xEUR: 27,591.3012  USD: 447,647.5905  EUR: 222,811.1715  RUB: 6,240,877.4926
 • Giá cuối cùng
  0.00000005 BTC
  0.00050693 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000006 BTC
  0.00060832 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000004 BTC
  0.00040555 $
 • Khối lượng 24 giờ
  5 721 516 OWT
  36 đơn hàng đã đóng

OWT / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 5 721 516 OWT

OpenWeb Token Exchange

OWT / BTC

OpenWeb Token Exchange

OWT / BTC