•  BTC: 582.2401  ETH: 3,979.1802  LTC: 1,203.1472  NXT: 491.8540  ISC: 0.0000  USDT: 2,293,993.7025  xEUR: 33,416.5871  USD: 565,260.7764  EUR: 273,771.6036  RUB: 7,614,110.7084
 • Giá cuối cùng
  0.000012 BTC
  0.12128400 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.0832 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00001201 BTC
  0.12138507 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.000012 BTC
  0.12128400 $
 • Khối lượng 24 giờ
  165 OWC
  2 đơn hàng đã đóng

OWC / BTC

24 giờ: -0.0832 %   KL: 165 OWC

Oduwa Coin Exchange

OWC / BTC

Oduwa Coin Exchange

OWC / BTC