•  BTC: 1,774.7933  ETH: 5,552.8459  LTC: 1,426.2906  NXT: 1,238.7335  ISC: 0.0000  USDT: 2,454,057.8111  xEUR: 44,363.6972  USD: 579,493.5755  EUR: 284,364.2263  RUB: 8,015,321.3894
 • Giá cuối cùng
  0.00000824 BTC
  0.09813840 $
 • Thay đổi 24 giờ
  33.9837 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00001485 BTC
  0.17686350 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000615 BTC
  0.07324650 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 228 OWC
  15 đơn hàng đã đóng

OWC / BTC

24 giờ: 33.9837 %   KL: 1 228 OWC

Oduwa Coin Exchange

OWC / BTC

Oduwa Coin Exchange

OWC / BTC