•  BTC: 1,841.1456  ETH: 6,610.5771  LTC: 1,324.5327  NXT: 1,297.7884  ISC: 0.0000  USDT: 2,510,050.1702  xEUR: 41,878.9701  USD: 578,752.9967  EUR: 277,420.4018  RUB: 7,500,633.2665
 • Giá cuối cùng
  0.00000368 BTC
  0.03232144 $
 • Thay đổi 24 giờ
  1.6574 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000046 BTC
  0.04040180 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000362 BTC
  0.03179446 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 068 ORE
  17 đơn hàng đã đóng

ORE / BTC

24 giờ: 1.6574 %   KL: 1 068 ORE

Galactrum Exchange

ORE / BTC

Galactrum Exchange

ORE / BTC