•  BTC: 1,694.8742  ETH: 6,293.5300  LTC: 1,198.4792  NXT: 659.2420  ISC: 0.0000  USDT: 2,098,681.8212  xEUR: 43,504.8026  USD: 580,423.3572  EUR: 277,534.1812  RUB: 7,522,828.7468
 • Giá cuối cùng
  0.0000036 BTC
  0.03299040 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -0.5524 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000046 BTC
  0.04215440 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.0000036 BTC
  0.03299040 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 056 ORE
  16 đơn hàng đã đóng

ORE / BTC

24 giờ: -0.5524 %   KL: 1 056 ORE

Galactrum Exchange

ORE / BTC

Galactrum Exchange

ORE / BTC