•  BTC: 526.4232  ETH: 4,112.5762  LTC: 1,229.9139  NXT: 6,440.1635  ISC: 0.0000  USDT: 2,048,497.9802  xEUR: 33,024.1120  USD: 545,002.9406  EUR: 274,496.3191  RUB: 7,585,499.7278
 • Giá cuối cùng
  0.00000186 BTC
  0.01856094 $
 • Thay đổi 24 giờ
  12.7272 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000217 BTC
  0.02165443 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000165 BTC
  0.01646535 $
 • Khối lượng 24 giờ
  5 316 ORE
  17 đơn hàng đã đóng

ORE / BTC

24 giờ: 12.7272 %   KL: 5 316 ORE

Galactrum Exchange

ORE / BTC

Galactrum Exchange

ORE / BTC