•  BTC: 1,766.1667  ETH: 5,812.3416  LTC: 1,446.1414  NXT: 2,026.2271  ISC: 3,155.1174  USDT: 2,554,680.6874  xEUR: 44,760.9859  USD: 570,951.7887  EUR: 276,586.9315  RUB: 7,775,761.8209
 • Giá cuối cùng
  0.00000333 BTC
  0.03814182 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -4.0345 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000348 BTC
  0.03985992 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000333 BTC
  0.03814182 $
 • Khối lượng 24 giờ
  7 099 488 NXT
  552 đơn hàng đã đóng

NXT / BTC

24 giờ: -4.0345 %   KL: 7 099 488 NXT

NXT Exchange

NXT / BTC

NXT Exchange

NXT / BTC