•  BTC: 1,762.9124  ETH: 5,516.9871  LTC: 1,351.9519  NXT: 1,266.8199  ISC: 270.0570  USDT: 2,470,987.2529  xEUR: 44,447.7777  USD: 573,425.7339  EUR: 285,825.4376  RUB: 8,040,716.6767
 • Giá cuối cùng
  0.00000101 BTC
  0.01208061 $
 • Thay đổi 24 giờ
  1 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000109 BTC
  0.01303749 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.000001 BTC
  0.01196100 $
 • Khối lượng 24 giờ
  1 208 NOTE
  4 đơn hàng đã đóng

NOTE / BTC

24 giờ: 1 %   KL: 1 208 NOTE

DNotes Exchange

NOTE / BTC

DNotes Exchange

NOTE / BTC