•  BTC: 629.0114  ETH: 4,544.9224  LTC: 1,180.8988  NXT: 404.5715  ISC: 0.0000  USDT: 2,239,742.5787  xEUR: 37,141.5272  USD: 565,043.3187  EUR: 275,476.4726  RUB: 7,624,239.6325
 • Giá cuối cùng
  0.00000024 BTC
  0.00243240 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000029 BTC
  0.00293915 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000021 BTC
  0.00212835 $
 • Khối lượng 24 giờ
  218 038 NOTE
  37 đơn hàng đã đóng

NOTE / BTC

24 giờ: 0 %   KL: 218 038 NOTE

DNotes Exchange

NOTE / BTC

DNotes Exchange

NOTE / BTC