•  BTC: 1,476.1818  ETH: 6,140.4214  LTC: 1,199.4809  NXT: 661.1913  ISC: 0.0000  USDT: 1,844,974.6292  xEUR: 43,552.7444  USD: 582,692.0753  EUR: 277,013.1695  RUB: 7,588,997.6099
 • Giá cuối cùng
  0.0000126 BTC
  0.11384100 $
 • Thay đổi 24 giờ
  0.3184 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.0000126 BTC
  0.11384100 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00001256 BTC
  0.11347960 $
 • Khối lượng 24 giờ
  20 MNP
  2 đơn hàng đã đóng

MNP / BTC

24 giờ: 0.3184 %   KL: 20 MNP

Mnp Coin Exchange

MNP / BTC

Mnp Coin Exchange

MNP / BTC