•  BTC: 323.1868  ETH: 2,956.6054  LTC: 971.6090  NXT: 4,389.5968  ISC: 1,877.4875  USDT: 390,160.1492  xEUR: 1,116.2817  USD: 490,473.9222  EUR: 11,911.3395  RUB: 5,558.5933
 • Giá cuối cùng
  0.00000017 BTC
  0.00182240 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -5.5555 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000018 BTC
  0.00192960 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000016 BTC
  0.00171520 $
 • Khối lượng 24 giờ
  22 759 JOOS
  12 đơn hàng đã đóng

JOOS / BTC

24 giờ: -5.5555 %   KL: 22 759 JOOS

Joos Protocol Exchange

JOOS / BTC

Joos Protocol Exchange

JOOS / BTC