•  BTC: 1,374.5415  ETH: 6,901.8086  LTC: 1,587.6061  NXT: 3,120.7018  ISC: 508.0922  USDT: 2,523,005.7099  xEUR: 43,733.6837  USD: 537,494.7643  EUR: 277,937.5518  RUB: 7,180,237.4194
 • Giá cuối cùng
  0.00000022 BTC
  0.00203390 $
 • Thay đổi 24 giờ
  -15.3846 %
 • Giá tối đa 24 giờ
  0.00000027 BTC
  0.00249615 $
 • Giá tối thiểu 24 giờ
  0.00000021 BTC
  0.00194145 $
 • Khối lượng 24 giờ
  299 522 JOOS
  23 đơn hàng đã đóng

JOOS / BTC

24 giờ: -15.3846 %   KL: 299 522 JOOS

Joos Protocol Exchange

JOOS / BTC

Joos Protocol Exchange

JOOS / BTC